Kitap Listesi

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKUMA LİSTESİ
Klasik Metinler (Antik Çağdan-Modern Çağa)

 1. Sophokles, Antigone
 2. Platon, Sokrates’in Savunması
 3. Platon, Toplu Diyaloglar
 4. Platon, Yasalar
 5. Aristophanes, Eşek Arıları
 6. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik
 7. Aristoteles, Politika
 8. Aristoteles, Eğitim Üzerine
 9. Aristoteles, Yorum Üzerine
 10. Aristoteles, Retorik
 11. Theodorakupulos, Attika Retoriğine Giriş
 12. Herakleitos, Aforizmalar
 13. Farabi, İdeal Devlet
 14. İbn Rüşd, Devlet
 15. Umberto Eco, Gülün Adı
 16. Descartes, Metodoloji Üzerine
 17. Shakespeare, Venedik Taciri
 18. Erasmus, Deliliğe Övgü
 19. Goethe, Faust
 20. Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine
 21. Cesare Beccaria – Suçlar ve Cezalar Hakkında
 22. Jeremy Bentham, Yasamanın İlkeleri
 23. Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi
 24. Alexandre Kojeve, Hegel Felsefesine Giriş
 25. Hegel, Tüze Felsefesi
 26. Karl Marx, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi
 27. Sean Sayers, Marksizm ve İnsan Doğası
 28. Georges Politzer, Felsefenin Başlangıç İlkeleri
 29. Friedrich Engels, Felsefe İncelemeleri
 30. Emile Durkheim, İntihar
 31. Emile Durkheim, Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri
 32. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
 33. Luc Ferry, Gençler İçin Batı Felsefesi
 34. Dostoyevski, Budala
 35. Dostoyevski, Suç ve Ceza
 36. Tolstoy, Diriliş
 37. Henry D. Thoreau, Haksız Yönetime Karşı
 38. Paul Lafargue, Tembellik Hakkı
 39. Friedrich Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt
 40. Gustav Radbruch, Hukukta Bilgelik Dolu Özlü Sözler
 41. Jose Ortega Y Gasset, Üniversitenin Misyonu
 42. Jose Ortega Y Gasset, Sistem Olarak Tarih
 43. Kafka, Dava
 44. Kafka, Dönüşüm
 45. Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat
 46. Heidegger, Düşünmek Ne Demektir?
 47. Emile Zola, Suçluyorum
 48. Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü
 49. Victor Hugo, Sefiller
 50. Bertolt Brecht, Kafkas Tebeşir Dairesi
 51. Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı
 52. Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü
 53. Ernst Hirsch, Anılarım
 54. Ernst Hirsch, Pratik Hukukta Metod
 55. George Orwell, 1984
 56. George Orwell, Hayvan Çiftliği
 57. Albert Camus, Başkaldıran İnsan
 58. Albert Camus, Doğrular
 59. Heinrich von Kleist, Michale Kohlhaas
 60. Harper Lee, Bülbülü Öldürmek
 61. Cengiz İlhan, Mecelle Hukukun Doksan Dokuz İlkesi
 62. J. Verges, Savunma Saldırıyor
 63. Gianfranco Poggi, Devlet
 64. Simon Clarke – Devlet Tartışmaları
 65. Simon Roberts, Hukuk Antropolojisine Giriş
 66. Michael Villy, Roma Hukukunun Güncelliği
 67. William Frankena, Etik
 68. H.L.A Hart, Hukuk, Özgürlük ve Ahlak
 69. Antoine de Saint-Exupéry – Küçük Prens
 70. Jared Diamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik
 71. Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori
 72. Louis Le Fur, Tabii Hukuk Nazariyesi ve Modern Doktrin
 73. Oral Sander, Siyasi Tarih
 74. Alev Alatlı, Batıya Yön Veren Metinler
 75. William McNeill, Dünya Tarihi
 76. Alaattin Şenel, İnsanlık Tarihi
 77. Ağaoğulları – Zabcı – Ergün, Kral-Devletten Ulus-Devlete
 78. Cristopher Pierson, Modern Devlet
 79. Eveline T. Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri
 80. Jonah Lehrer, Karar Anı
 81. Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-Modern Topluma
 82. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu
 83. Seha Meray – F. M. Cornford,  Microcosmographia Academica
 84. Türk Hukuk Kurumu, Türk Hukuk Lügatı
 85. Francis Bacon, Yeni Atlantis
 86. Thomas Moore, Ütopya
 87. Campanella, Güneş Ülkesi
 88. Manfred Steger, Küreselleşme
 89. Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ve Yorumcular
 90. Antonio Negri, İmparatorluk
 91. Richard Sennett, Kamusal İnsanın Çöküşü
 92. David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir
 93. Edward Said, Şarkiyatçılık